วิจัยการตลาด

ทุกคนต้องการทำธุรกิจของตนต่อไป แต่ทุกธุรกิจประสบปัญหาการวิจัยการตลาดที่แตกต่างในชีวิตของเขา ดังนั้นฉันต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของฉันว่าการวิจัยการตลาดคืออะไร? ประเภทประโยชน์ที่สำคัญของการวิจัยการตลาดและ 10 ข้อผิดพลาดของการวิจัยการตลาดคืออะไร

กระบวนการวิจัยการตลาดรวมถึงการระบุอย่างเป็นระบบรวบรวมวิเคราะห์และแจกจ่ายข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้และการตัดสินใจ การระบุและแก้ไขปัญหาของคุณ: คุณได้ระบุปัญหาและความต้องการข้อมูลแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการวิจัยการตลาดเสมอ ณ จุดนี้ปัญหาจะได้รับการยอมรับอย่างน้อยหนึ่งระดับของการจัดการและการอภิปรายภายในจะเกิดขึ้น การพัฒนาแนวทางของคุณ: ในขั้นตอนนี้คุณสามารถพัฒนาแนวทางของคุณโดยการวิเคราะห์โครงการการวิเคราะห์ทักษะและการวิเคราะห์งบประมาณ การออกแบบการวิจัย: การออกแบบการวิจัยประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิการวิจัยเชิงคุณภาพการเลือกวิธีการการวัดคำถาม & การเลือกขนาดการออกแบบแบบสอบถามการออกแบบตัวอย่าง & ขนาดและการวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดที่จะใช้

องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัยรวมถึง: การออกแบบการวัดและการปรับขนาดตัวอย่างเครื่องคิดเลขขนาดตัวอย่างการทดสอบทางสถิติขั้นพื้นฐานแบบสอบถามการสำรวจ การรวบรวมข้อมูล: มักเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลหรือการสำรวจภาคสนามนี่เป็นจุดที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เลือก มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายที่ต้องพิจารณาเช่นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตการสำรวจจดหมายแผงอินเทอร์เน็ตแผงจดหมาย การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามใด ๆ จะขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่ซับซ้อนน้อยลงสามารถจัดการได้ด้วยเครื่องมือชุดสำนักงานจำนวนหนึ่งในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นนั้นจำเป็นต้องใช้โปรแกรมการวิเคราะห์การวิจัยตลาดโดยเฉพาะและในที่สุดการรายงานและการนำเสนอ: การรายงานการวิจัย ไม่ใช่คนแรก ข้อมูลและความรู้ทางธุรกิจที่สำคัญใด ๆ ที่มาจากการลงทุนวิจัยการตลาดของคุณจะถูก จำกัด โดยวิธีการนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ ดังนั้นนี่คือหกขั้นตอนของการวิจัยการตลาด

ตอนนี้มีการวิจัยการตลาดสองประเภท การวิจัยเชิงพรรณนา: การวิจัยการตลาดเพื่ออธิบายปัญหาทางการตลาดสถานการณ์หรือตลาดได้ดียิ่งขึ้น การวิจัยเชิงสาเหตุ: การวิจัยการตลาดเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบระหว่างตัวแปรที่น่าสนใจ

องค์ประกอบของการวิจัยการตลาดที่มีประสิทธิภาพ: การวิจัยการตลาดเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในวิวัฒนาการของธุรกิจของคุณ หากไม่มีการวิจัยคุณไม่มีพื้นฐานที่จะตอบแม้แต่คำถามพื้นฐานที่สุด คำถามที่คุณต้องตอบถ้าคุณต้องการทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสำเร็จ คำถามควรขึ้นอยู่กับราคาของคุณตลาดของคุณและการแข่งขันของคุณ

ประโยชน์สำคัญหกประการของการวิจัยตลาด:

1 เพิ่มความสามารถโดยรวมและความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยที่สำคัญและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
2. มอบโอกาสที่คุ้มทุนในการเสริมการฝึกอบรมภายในของ บริษัท

3 อำนวยความสะดวกให้กับสะพานความรู้ทั่วไปกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย
4. จัดหาจุดเริ่มต้นเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าสู่อาชีพ
5. ให้ บริษัท เป็นเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
6. ช่วยเหลือนักวิจัยในการทำความเข้าใจและแยกความแตกต่างระหว่างแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์และการวิจัยที่เป็นกลาง

ข้อผิดพลาดด้านการวิจัย 10 อันดับแรกของตลาด: นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ บริษัท ทำในการทำวิจัยการตลาดและเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยง

o ใช้จ่ายเกินขนาด

o ไม่รู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร

o ตัวเลือกวัสดุอ้างอิงที่แย่

o ไม่ค้นคว้าการแข่งขันอย่างละเอียด

o ไม่ทำการค้นคว้าข้อมูลราคา

o การวิจัยกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง

o ไม่ใช้เครื่องมือวิจัยที่ดี

o ไม่ก้าวร้าวในการวิจัยของคุณ

o ใช้ข้อมูลหนึ่งชุด

o ไม่สนใจการวิจัยตลาดของคุณ

ดังนั้นนี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ บริษัท ทำ ดังนั้นให้ลองทำตามแผนการวิจัยการตลาด ดังนั้นคุณทุกคนจะดำเนินธุรกิจโดยไม่ลังเล

SOURCE SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *