สาเหตุของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพขัดขวางความสำเร็จขององค์กร ผลลัพธ์การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อผู้จัดการไม่ได้ติดต่อกับพนักงานเป็นประจำ อาจมีการสื่อสารผิดพลาดเกิดขึ้น การขาด 3 C (ความชัดเจนความสมบูรณ์ความรัดกุม) ยังนำไปสู่การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่ผู้จัดการรายล้อมไปด้วยกลุ่มของข้อมูล ในกรณีเช่นนี้พวกเขามักจะเพิกเฉยต่อข้อความหรือการสื่อสารของผู้ใต้บังคับบัญชา ในบางครั้งการรับรู้ที่ผิดก็เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารเช่นพนักงานอาจรับรู้ข้อความในความหมายที่แตกต่างซึ่งผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจไว้ ดังนั้นอาจมีปัญหาในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความ

โครงสร้างองค์กรอาจส่งผลให้การสื่อสารไม่ได้ผล โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นกล่าวคือยิ่งมีจำนวนระดับลำดับชั้นในองค์กรมากเท่าใดโอกาสที่จะสูญเสียหรือตีความข้อความผิดพลาดมากขึ้น องุ่นมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในองค์กรที่ขัดขวางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หากไม่มีนโยบายเปิดประตูที่ดีการสื่อสารอาจจะเข้าใจผิด

การฟังที่ไม่ดี (เช่นเมื่อผู้รับไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้ส่งข้อความพูด) นำไปสู่การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ อารมณ์เช่นความโกรธและความเครียดอาจนำไปสู่การสลายการสื่อสารเป็นข้อความอาจตีความในลักษณะที่ผิดเมื่อคนโกรธและผิดหวังกว่าเมื่อเขาผ่อนคลาย บางครั้งข้อความอาจไม่ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบ (ตัวอย่างเช่นสื่อการส่งข้อความและเวลาที่ส่งข้อความไม่ได้เลือกอย่างถูกต้อง) สิ่งนี้ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง ความแตกต่างทางภาษาเป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นี่คือเนื่องจากความคลุมเครือของภาษา ผู้จัดการควรพยายามเอาชนะทุกสาเหตุสำหรับการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จ

SOURCE SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *